PARTNERS

De projectpartners Clusta, Abef en het WTCB zijn de drijvende kracht achter dit project. Ze hebben de handen in elkaar geslagen om kennis over innovatieve corrossieberscherming bij ondergronds bouwen tot bij een ruime doelgroep te brengen.

Dit project  wordt gesubsidieerd door het IWT.

Het Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie is een overheidsagentschap voor de ondersteuning van technologische innovatieprojecten in Vlaanderen. Het treedt bovendien op als een kenniscentrum inzake O&O en innovatie in Vlaanderen.

Clusta is een kenniscentrum waar ondernemers terecht kunnen met al hun vragen op het gebied van metalen en bewerkingen.

Hiernaast wordt de kennis over metalen verspreid door middel van seminaries, cursussen, technische publicaties, bedrijfsindividueel advies (schade-analyse) en samenwerkingen met de juiste partners.

De federatie van de diepfunderingsspecialisten ABEF maakt deel uit van Fedecom, de federatie van complementaire beroepen die op zijn beurt deel uit maakt van de Confederatie Bouw.

Het Wetenschappelijk Technisch Centrum voor de Bouwnijverheid verricht wetenschappelijk en technisch onderzoek ten behoeve van zijn leden, verleent technische voorlichting, bijstand en advies aan zijn leden en draagt bij tot de algemene innovatie en ontwikkeling in de bouwsector. Dit project past dan ook perfect binnen de doelstellingen van het WTCB.

STUURGROEP

De leden van de stuurgroep vertegenwoordigen de brede doelgroep van het project. Ze brengen de noodzakelijke kennis aan en zijn preferentieel betrokken bij innovatiemogelijkheden. Ze volgen het project op de voet en sturen het waar nodig bij.

TUC RAIL is een Belgisch ingenieurs- en projectmanagementbureau gespecialiseerd in spoorwegtechnologie.  In het kader van de verschillende projecten dimensioneert TUC RAIL diverse ondergrondse constructies waarbij ze ook de kwaliteitscontrole bij uitvoering voor haar rekening neemt. Voor het dimensioneren van deze constructies steunt TUC RAIL op een ruime expertise op geotechnisch en structureel vlak.

FEBE is de federatie van de Belgische prefab betonindustrie. Haar 80 lidbedrijven – verspreid over 110 productiezetels – nemen 85% van de omzet van de sector voor hun rekening.

 contactpersoon: Bart Hendrikx, technisch adviseur, bart.hendrikx@febe.be

Intersig is gespecialiseerd in bouwstaal-producten.

Ons productgamma bestaat uit rollen, staven, netten, constructieliggers, afstandhouders en muurwapening

DYWIDAG-Systems International is een wereldwijd toonaangevende systeemaanbieder van innovatieve technologieën voor de bouw en de ondergrond. Over de continenten heen ontwikkelt, produceert en levert ons bedrijf kwalitatief hoogwaardige producten zoals DYWIDAG na-spansystemen, geotechnische systemen en toebehoren voor bekistingen, evenals een compleet assortiment ankers en draagconstructies voor tunnel- en mijnbouw.

contactpersoon: Piet Vandaele, Piet.Vandaele@dywidag-systems.com

expertise Beton en Staal
expertise Beton en Staal

Ondersteunt de Vlaamse overheid bij de realisatie en het beheer van civiele bouwwerken (bruggen, kaaimuren, sluizen en stuwen, tunnels, steigers,…) door ontwerpen op te maken en te adviseren, bouwmaterialen en –producten te keuren, de werkzaamheden in de werkplaats te volgen en bij aanpassingen en onderhoud te adviseren.

expertise Geotechniek
expertise Geotechniek

Denys NV is een innovatief en multidisciplinair bouwbedrijf met een groot gamma aan specialismen: water, energie, mobiliteit, restauratie, bouwkunde, speciale technieken.

In al deze types van werken worden we geconfronteerd met het gebruik van staal in de ondergrond onder verschillende vormen. Denys NV draagt dan ook graag een steentje bij in het onderzoek naar corrosie van staal bij ondergronds bouwen

Avecom ontwikkelt producten voor en van bacteriën. In het kader van corrosie bieden wij ondersteuning bij het identificeren van ‘microbieel geïnduceerde corrosie’ of MIC. Meer en meer wordt men er zich immers van bewust dat micro-organismen vaak betrokken zijn bij corrosieproblemen.

Contactpersoon: Harmien Verstraete, project manager, harmien.verstraete@avecom.be

Zensor is providing integrated full sensor-based monitoring solutions for the follow-up of the integrity of structures and processes. Follow-up is performed by looking at multiple relevant parameters for the same structure. Phenomena covered include corrosion, fatigue, deformation, water uptake, cracking…

De Federatie van metalliseurs van België (FMB) vertegenwoordigt bedrijven gespecialiseerd in oppervlaktebehandeling: stralen, metalliseren, schilderen voor een doeltreffende anticorrosie bescherming van staal.

Met  meer dan een eeuw ervaring, biedt Franki Foundations Belgium een compleet pakket van geoptimaliseerde funderingsoplossingen aan.     De onderneming kan een indrukwekkende lijst met referenties in binnen- en buitenland voorleggen: vertrekkende van het ontwerp tot de uitvoering van funderingswerken voor bedrijven, civiele werken en projecten van allerlei aard.

Contact

SBE is an engineering company with more than 25 years of experience and references throughout the world. Over the years SBE has put its focus on port & hydraulic engineering, civil engineering & infrastructure, geotechnics, industrial constructions & buildings and electromechanics.

Contactpersoon: ir. Jan Putteman, civil engineer, jan.putteman@sbe.be