Kathodische bescherming (KB) is een vorm van corrosiebestrijding. KB is een gevestigde waarde als men spreekt over corrosiebescherming van bv. scheepschroeven en gasleidingen.
In de bouwsector streeft men naar steeds langere levensduren en lagere onderhoudskosten van constructies. Om dit op een duurzame en materiaal- efficiënte manier aan te pakken is het belangrijk om de juiste inzichten te verwerven over corrosiemechanismen, beschermingssystemen en monitoringstechnieken. Om die redenen groeit het belang van Kathodische bescherming in de bouwsector. Afhankelijk van de noden van de sector evolueren de bestaande toepassingen en ontstaan er nieuwe KB- systemen.
In het kader van ons project InnCorr (VLAIO 140942) willen wij tijdens deze namiddag meegeven waarom kathodische bescherming zo belangrijk is. Er wordt gezorgd voor de juiste dosis theorie aangevuld met praktische cases.

Plaats: Aula Schaubroeck, Steenweg op Deinze 154, 9810 Nazareth

Programma
12:30: Ontvangst met broodje en koffie
13:30: Inleiding tot de themanamiddag Paul Martin, Clusta
13:45: Kathodische bescherming in een notendop Bram Dooms, WTCB
De voorkennis, het principe en de verschillende soorten
14:15: Koude Galvanisatie Jacques Vervaet, VERBA bvba
Hoe en waarom koude galvanisatie toepassen
14:50: Koffiepauze
15:10: Metallisatie van wapeningstaal en KKS beton Didier Rollez, FMB
KB door zinkmetallisatie van wapeningstaal.
Het aanbrengen van een deklaag zink op het betonoppervlak als KB van het wapeningstaal.
15:45: Kathodische bescherming van betonstructuren met opofferanodes en opgelegde stroom
Bert Kriekemans, Fortius
Tegengaan van het “ringanode” effect door zink opofferanodes.
Wanneer een KB- systeem met opgelegde stroom toepassen?
16:20: Kademuren en KB Marc Wormmeester, Port of Rotterdam
17:00: Einde

Kostprijs:

100 (excl. 21% Btw) voor leden Clusta, WTCB,ABEF
200 (excl. 21% Btw) voor niet leden

Inschrijvingen voor 17/02/2017.