Naam en korte beschrijving project
Het voorwerp van het project is het stabiliseren van de historische kaaimuur ter hoogte van Sint-Andries en Zuid, onderdeel van de Scheldekaaien te Antwerpen, nl. de inham van de voormalige Zuidersluis, de Cockerillkaai en de Sint-Michielskaai. De kaaimuren in de inham worden gestabiliseerd door het herprofileren van het bodempeil in de inham en het aanbrengen van een bodembescherming. De overige kaaimuren, dus het overgrote deel, worden gestabiliseerd door het voorzien van een ontlasting door middel van een diepwand achter de bestaande kaaimuur, ankers en een bodembescherming.

Plaats
Sint-Michielskaai (tussen poort 2 en poort 3) te Antwerpen
Programma
10u00: samenkomst op de werf gelegen tussen de poort 2 en 3, Sint-Michielskaai, 2000 Antwerpen
10u15: voorstelling van het project diepwanden, door Marc Van den Eynde
10u30: werfbezoek
11u30: uiteenzetting over de projecten in het algemeen langs de Scheldekaaien, door Artes Roegiers
12u15: lunch
14u00: Einde

Graag vestigen wij uw aandacht op het volgende:
Online inschrijven.
 Helm, veiligheidsschoenen (laarzen) en fluohesje zelf mee te nemen.